Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s van de wijkvereniging Pijnacker Noord*). Door deze webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Zie hier onze privacyverklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

De wijkvereniging Pijnacker Noord aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij wijkvereniging Pijnacker Noord of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan wijkvereniging Pijnacker Noord. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door wijkvereniging Pijnacker Noord.

* Pijnacker Noord is de naam die in de statuten vermeld staat als de naam van de wijkvereniging. Gangbaar echter is de schrijfwijze Pijnacker-Noord. Deze namen kunnen als synoniem beschouwd worden.