Casa Vita hout je gezond

Een groene omgeving waar je gelukkig en gezond kunt leven, waar je samen met de buurt zorgt voor en uitkijkt naar een ander. Geen utopie, maar een bijzonder nieuwbouwproject waar mens en natuur samenkomen en waar houtbouw zorgt voor een aangename woonomgeving.
Houtbouw & bouwplaats

Casa Vita wordt grotendeels van hout gebouwd. Dit heeft als voordeel dat het gebouw een CO2 batterij wordt, waarmee dit project ook zijn bijdrage levert aan de klimaatcrisis. Bijkomend voordeel van een houten constructie is dat het licht is en op de bouwplaats als bouwpakket in elkaar wordt geschroefd. Hierdoor is er een kortere bouwtijd en minder overlast voor de omgeving. Daarnaast is ervoor gekozen om de heipalen te drukken in plaats van te slaan. Ook hiermee wordt de overlast verminderd (geen dreunende knallen tijdens het heien). 

Wij doen er -samen met onze bouwpartners Antea Group en GiesbersWijchen Bouw- alles aan om de bouwplaats en omgeving zo veilig als mogelijk te houden en de overlast te beperken. 

Let op!!

Verwijderen tijdelijke parkeerplaatsen 

Om plaats te maken voor de nieuwbouw worden de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Meidoornlaan begin 2023 verwijderd. Vanaf 16 januari 2023 kunt u geen gebruik meer van maken van de tijdelijke parkeerplaatsen. Als gevolg van het vervallen van de tijdelijke parkeerplaatsen is het mogelijk dat de Goudenregensingel ter hoogte van de school drukker wordt door wandelende kinderen en ouders. 
Wij willen u vragen extra goed op te letten, vooral tijdens de start- en eindtijden van de scholen.