De “Wijkatlas Pijnacker-Noord” is in november 2013 als boekje gepubliceerd. 
Indien u fouten vindt, opmerkingen of aanvullingen heeft, kunt u deze doorgeven aan 
  secretaris@pijnacker-noord.nl .
Wij ontvangen graag uw commentaar.
Dit boekje geeft een breed beeld van de wijk Pijnacker-Noord en heeft als hoofddoel de sociale cohesie in Pijnacker-Noord te bevorderen. 

U kunt het boekje hier downloaden (ca 5 MB).