Samen staan we sterk!

Met uw lidmaatschap staat de wijkvereniging sterker bij de gemeente om uw belangen te behartigen. 

Met uw lidmaatschap , krijgt u een stem in de besluitvorming over uw wijk.
Voor 10 € per jaar bent u al lid en hebt u een stem in de Algemene Ledenvergadering en ontvangt u 3x per jaar een nieuwsbrief.