Statuten

De statuten van de wijkvereniging Pijnacker Noord vindt u   hier.

Huishoudelijk Reglement

Het   Huishoudelijk Reglement  van de vereniging is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Dit nieuwe Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door het bestuur van de Wijkvereniging Pijnacker Noord en zal voor instemming worden voorgelegd aan de komende Algemene Ledenvergadering.

Missie

De missie van de wijkvereniging Pijnacker Noord

Het ondersteunen en het nemen van initiatieven waarmee de leefbaarheid, de sociale cohesie en de veiligheid in de wijk Pijnacker-Noord mede met eigen inbreng van bewoners worden bevorderd.

1) Leefbaarheid. De wijkvereniging voert als coproducent van de gemeente de renovatie van de wijk uit. De wijkvereniging zorgt ervoor dat de bewoners goede inspraak krijgen bij de nieuwe inrichting van hun buurt. Doel is een vernieuwde, mooie wijk waarin alle bewoners tot volle tevredenheid wonen.

2) Sociale cohesie. De wijkvereniging organiseert, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, activiteiten ter versterking van de sociale cohesie in de wijk. Doel is een wijk waarin de bewoners elkaar kennen en, waar nodig, ondersteunen.

3) Veiligheid. De wijkvereniging draagt in samenwerking met de gemeente en de politie bij aan de veiligheid in de wijk door het lopen van rondes waarbij mogelijke gevaren worden gesignaleerd bij bewoners of politie. Doel is een veilige wijk voor alle bewoners.