Vergadering Maart 2023

Excursie naar Amerlaan zal bij gelegenheid worden georganiseerd. Wanneer datum bekend is, komt er een uitnodiging naar de leden die zich daar dan voor kunnen inschrijven.

Bouwactiviteiten voor Casa Vita zijn begonnen.

De aannemer is begonnen met het slopen van de Schatkaart.

ALV is op 21 maart in Het Denksporthuis. Via de mail zijn de leden uitgenodigd inclusief een agenda, een verslag van de secretaris over het afgelopen jaar en het financiële overzicht.


Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.