PrivacyVerklaringPijnackerNoord                                         Gewijzigd  5 sept. 2023
Wijkvereniging Pijnacker Noord

Wij respecteren de privacy van de leden van de wijkvereniging en van de bezoekers van onze website www.pijnacker-noord.nl en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u de vereniging verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door de wijkvereniging verwerkt ten dienste van activiteiten die voortvloeien uit uw lidmaatschap van de vereniging en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website www.pijnacker-noord.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.

In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Externe gegevensverwerkers

De wijkvereniging maakt gebruik van de volgende externe gegevensverwerkers:

1- Website hosting https://www.pijnacker-noord.nl/  Strato AG Otto-Ostrowski- Strasse 710249 Berlin.

2- Mailing Wijkkrant/ Nieuwsbrief https://laposta.nl/ Laposta, Het Zwanevlot 146, 7206 CH, Zutphen.

3- Facebook https://www.facebook.com/Buurttuin-PijnackerNoord-1662055170712396/ www.facebook.com.

Met Antagonist is impliciet een verwerkerovereenkomst gesloten door in te stemmen met de aan de AVG aangepaste algemene voorwaarden van Antagonist.

Met Laposta is expliciet een verwerkerovereenkomst gesloten door .middels een vinkje akkoord te gaan met de aan de AVG aangepaste algemene voorwaarden van Laposta.

De wijkvereniging maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google PrivacyVerklaringPijnackerNoord Pagina 2 van 2 mei-2018 Wijkvereniging Pijnacker Noord Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan de wijkvereniging te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Gebruik van cookies Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Inzage, correctie en recht van verzet Indien u lid bent van onze wijkvereniging heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten door dit te melden bij navolgend e-mail adres:  secretaris@pijnacker-noord.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt via onze website www.pijnacker-noord.nl. Autoriteit Persoonsgegevens Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens Als u vragen heeft over uw privacy en mijn privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met de secretaris e-mail: secretaris@pijnacker-noord.nl