We proberen een afspraak in september te maken met de firma Ammerlaan voor een excursie hoe aardwarmte wordt gewonnen. Als deze definitief is krijgen de leden via een uitnodiging de gelegenheid zich hiervoor op te geven.

Op 17 maart hebben we meegedaan met de voor scholen landelijke pannenkoeken dag. Bij de uitnodiging van de ALV stukken stond ook een uitnodiging om daar aan mee te doen.

De bedoeling is om in september de lang verwachte Faunawandeling te presenteren.

ALV is op 21 maart in Het Denksporthuis gehouden.
Deze is zeer positief ontvangen. Het tweede deel na de pauze werd door de boswachter van de Balij ingevuld. Een zeer leuke en informatieve presentatie door boswachter Lisa Wassenaar.


Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.