Vogels

Tijdens de wandeling over het natuurpad kan je ze natuurlijk overal tegenkomen, vogels. Hier bij de nieuwe vijver zie je vaak reigers, waterhoentjes, meerkoeten en eendensoorten. Daarom wat meer over deze soorten.


Er komen in Nederland 2 soorten echte reigers voor: de blauwe reiger en de purperreiger. Het is de blauwe reiger die je in de stad tegenkomt. Ooit was het een schuwe moerasvogel, maar tegenwoordig staat hij in de rij bij de visboer. Als hij op jacht gaat staat hij doodstil in afwachting van een prooi. Plotseling schiet zijn kop uit en met zijn scherpe snavel prikt hij een vis uit het water of een kikker, een muis of een mol (foto) van het land. 

Als hij opgewonden is kan hij een kuif op zijn kop rechtop zetten. Jonge vogels hebben dat altijd. In de tuin kan hij een vijver met gemak leeg vissen.


Reiger (met prooi)

Waterhoen en meerkoet

Meerkoet met jong
Waterhoen

Beide soorten zijn in natuurgebieden vrij schuw maar in de stad redelijk van dichtbij te bekijken.
Het waterhoen heeft een rode snavel en een opvallende witte onderstaart met dunnen poten, terwijl de meerkoet een zgn. witte bles op zijn kop heeft en verder helemaal zwart is. Meerkoeten kunnen in het voorjaar felle gevechten met soortgenoten (m) voeren. Rustend met hun staart op het water trappen ze met de gelobde poten heel hard naar hun soortgenoot.

Eenden

Er zijn duikeenden en zwemeenden, bergeenden en talingen te onderscheiden bij deze watervogels. Van al deze soorten zie je de gewone wilde eend het vaakst. Mannetje met groene kop en vrouwtje onopvallend bruin. Ze behoren tot de zwemeenden. Als ze eten onder water zoeken gaat alleen de voorkant onder water en staat hun staart rechtop. Van de duikeenden is de kuifeend een voorbeeld. Deze duikt voor zijn eten helemaal onder en komt verderop weer boven.

Vrouwtje (L) en Mannetje (R)

Als je een eend met en zwart kontje ziet, is dat een krakeend, deze zie je steeds vaker in onze omgeving. Ook dat is een zwemeend.

Van de duikeenden (Rechts) is de kuifeend een voorbeeld. Deze duikt voor zijn eten helemaal onder en komt verderop weer boven.

In de wintermaanden klinkt boven wat groter water vaak een luid gefluit,  dat is afkomstig van de smient die als wintergast in grote getale in ons land komt foerageren.

Er zijn nog heel veel soorten eenden in ons land te bewonderen.  
Meer lezen?     Over vogels 
https://www.vogelbescherming.nl/

Paddenstoelen

Niet alleen in de herfst maar het hele jaar door zijn paddenstoelen te vinden. Het zijn de “vruchten” van schimmels die onder de grond of in levend materiaal (bijv. bomen) met behulp van lange schimmeldraden, groeien. Sommige soorten breken dood materiaal af, andere groeien op levend materiaal. Dat materiaal gaat daar uiteindelijk aan kapot. 
Een derde soort leeft samen met een boom, de paddenstoel gebruikt een deel van de suikers die de boom maakt maar helpt tegelijk met het opnemen van voedingsstoffen. 

Het Wood Wide Web.
Pas sinds kort weten we dat paddenstoelen ook behulpzaam zijn bij het uitwisselen van signalen. Als in een beukenbos een boom wordt aangevallen door plaagdieren, maakt deze een stof aan die door de schimmeldraden de andere bomen “waarschuwt”. Deze beuken maken dan direct een stof aan die onaangenaam is voor de aanvaller, waardoor zij zich zelf beschermen. De belangrijkste functie van schimmels/ paddenstoelen is echter het opruimen van plantenmateriaal. 
Iemand moet het doen nietwaar?

Vroege bekerzwam

Vruchten zijn er om zaden te verspreiden. Dat is dus ook zo bij de paddenstoel. Daar noemen we het sporen. we kennen een tweedeling in de wijze van verspreiden. Als een soort zakje liggen de sporen te wachten tot de wind of een aanraking de sporen de lucht in stuwt. Puffen heet dat.

Of de sporen zitten onder de hoed aan plakjes, buisjes of stekels. Ook hier is de wind de verspreider.


Panteramaniet
Familie van de bekende paddenstoel rood met witte stippen: de vliegenzwam 
Let op de plakjes onder de hoed!

Heksenboleet
Buisjeszwam goed eetbaar, maar snel te verwisselen met oneetbare soortgenoten

Meer lezen over paddenstoelen ?     https://www.mycologen.nl/