Lees hier het nieuws over uw wijk !

Het streven van de wijkvereniging is om tenminste 3x per jaar een nieuwsbrief uit te brengen , die u per mail kunt ontvangen.

Indien u een nieuwsbrief wilt lezen, klikt u dan op de knop van de desbetreffende nieuwsbrief.

U heeft nog geen nieuwsbrief en u wilt de nieuwsbrief toch ontvangen?                                Klikt u dan op de knop rechts.

Dit is de eerste Nieuwsbrief van de wijkvereniging van 2023. 
We gaan proberen, om na de corona periode, de nieuwsbrief nieuw leven in te blazen.

Wat er intussen (nog) speelt in onze wijk is onderwerp van deze editie. Het bestuur wenst u ook nu weer veel leesplezier,

Dick Grootenboer eindredactie

Dit is de eerste Nieuwsbrief van de wijkvereniging van 2021, en nog steeds in coronatijd. Onze activiteiten staan stil of op een laag pitje. Wat er intussen (nog) speelt in onze wijk is onderwerp van deze editie. Het bestuur wenst u ook nu weer veel leesplezier, maar vooral heel veel gezondheid en uithoudingsvermogen.

Pijnacker-Noord in intelligente lockdown. Als ik de honden uitlaat kom ik bijna geen mens tegen. Het is stil op straat…
In deze ongewone tijd sturen we u de Nieuwsbrief van de Wijkvereniging om u te laten weten dat wij er nog steeds zijn. We hopen dat het u goed gaat en dat u het kunt uithou- den binnen.
We wensen u veel gezondheid en vooral geen corona! Namens het Bestuur

Bart Ennema eindredactie