Verslag excursie naar Ammerlaan op 23 september 2023

In de ledenbijeenkomst in november 2022 hebben we beloofd een excursie te regelen met de firma Ammerlaan.

Zij voorzien tuinders, de school Stanislas, de Viergang en de flats van aardwarmte.
Gezien de energietransitie die op ons afkomt is het interessant om te weten hoe het één en ander tot stand is gekomen en hoe het werkt. Daartoe hebben we met de firma Ammerlaan op 13 september 2023 kunnen regelen dat zij de gelegenheid bieden voor een excursie over aardwarmte.
Leden die belangstelling hadden konden zich bij de secretaris opgeven en een 30-tal leden hebben daar gebruik van gemaakt.
Samen met Menno Ammerlaan hebben we een programma opgesteld. Bij binnenkomst kregen we koffie of thee.
Na een welkomstwoord van de voorzitter, Petra Graafland gaf Menno een presentatie over de winning van aardwarmte. Daarna kregen we een rondleiding in het bedrijf “aardwarmte”. We verbaasden ons over de enorme grootte van het bedrijf.
Om bij de installatie te komen liepen we door de kassen van het bedrijf welke sierplanten opkweken. Het is een enorm complex van 6 ha.
Met zo’n 500.000 planten. Ammerlaan heeft daarvoor een man of 80 in dienst. Dat zie je er niet vanaf als je via de Nootdorpseweg langs het bedrijf rijdt.
De installatie die aardwarmte oppompt was ook zeer indrukwekkend. Het is een enorme investering om al die apparatuur op te bouwen en te onderhouden.
Het wordt door slechts twee mensen bediend. De installatie is geheel geautomatiseerd en wordt constant gemonitord.
Na afloop konden we, onder het genot van een drankje, nog vragen stellen in de prachtige kantine van het bedrijf.

Al met al een zeer geslaagde avond.
Namens het bestuur,

Dick Grootenboer, secretaris